jachthaven zuidwesthoek

Geschiedenis
paterswoldsemeer

Vrijwel iedereen in de provincie Groningen is wel bekend met het Paterswoldsemeer. Niet zo verrassend aangezien dit het drukstbezochte meer van de gehele provincie is. Afgezien van het Lauwersmeer, Schildmeer en het Oldambtmeer vertoeven veel Groningers het liefste aan dit bruisende meer. Maar waar heeft het Paterswoldsemeer dit aan te danken? Lees snel verder, want wij vertellen je graag iets meer over de geschiedenis van dit prachtig meer.

ontstaan

door afgravingen van het

Veengebied

Het Paterswoldsemeer is in de 16de en 17de eeuw geleidelijk ontstaan door de afgravingen van veen in het gebied dat destijds bekend stond als Neerwolde. Het afgraven van veen staat bekend als vervening of turfwinning waarbij een veenbodemlaag uit een veenderij werd verwijderd. De hierbij gewonnen turf werd doorgaans gebruikt als brandstof. Door het verwijderen van de turf kwamen hele veengebieden uiteindelijk onder water te staan door verzakking. Hieruit is het Paterswoldsemeer ontstaan. In het begin van de 20e eeuw werd het gebied pas ontdekt door recreanten. Zij waren heel enthousiast over het Paterswoldsemeer, waardoor er in deze tijd veel opvallende locaties rondom het meer werden gebouwd. De bekendste hiervan zijn de Paalkoepel, een op palen gebouwd paviljoen (thans café-restaurant), paviljoen Meerval (later Het Vergulde Anker), het nabijgelegen Familiehotel (nu Fletcher Familiehotel) en het clubhuis van de zeilvereniging De Twee Provinciën.

Veranderingen na de Tweede Wereldoorlog

Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd de noordkant van het Paterswoldsemeer oorspronkelijk gebruikt als vruchtbare grond om gewassen op te verbouwen. Boeren uit het naastgelegen dorp Eelderwolde stelden deze grond beschikbaar aan mensen uit de stad Groningen als volkstuin. Hierdoor ontstonden er al snel veel verschillende moestuinen. Dit veranderde drastisch na het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De huurders van de volkstuinen besloten om tuinhuisjes te bouwen op de grond zodat zij hier in de weekenden konden doorbrengen. Hiermee is uiteindelijk de bouw van recreatiewoningen aan de noordkant van het meer gestimuleerd. Pas in de jaren zeventig werd er besloten om deze kant van het meer uit te breiden en te reconstrueren. Niet alleen werden de stukjes niet-ontgonnen veen toen van beschoeiingen voorzien en opgehoogd, maar werd ook de wildgroei aan recreatieve huizen aangepakt. Zo werd er riolering, waterleidingen en ontsluitingswegen aangelegd om de intensiteit van de recreatiewoningen toe te laten nemen.

Een verbinding met het Hoornsemeer

In 1982 werd er besloten om een verbinding te maken met het aangelegen Hoornsemeer. Op die manier werd het recreatiegebied aanzienlijk groter gemaakt. Hierdoor werd de oppervlakte van het meer verdubbeld waarbij op de grens van beide meren zich de eilanden de Fokken en de Zweerden bevinden. Deze twee eilanden werden bij de uitbreiding van het Paterswoldsemeer gespaard om er uiteindelijk de toekomstige 120 meter lange en 8 meter hoge brug dwars over het meer te kunnen plaatsen die onderdeel moest gaan vormen van de geplande Zuidtangent naar de eveneens geplande A6 naar Emmeloord. Beide wegen zijn nooit gerealiseerd ten goede van het Paterswoldsemeer, want vandaag de dag is dit tijdens de warme dagen van het jaar dé manier om volledig tot rust te komen.
PATERSWOLDSEMEER 2021